Swedish artist, lives and work in Stockholm

2015 Sedimenterade minnen/Vulkanisk energi, förseglad (Memory Sediment/Volcanic Energi, Seald)

Ett stycke tid, Avesta Art 2015, Avesta, Sweden
Curator: Caroline Gustafsson