Swedish artist, lives and work in Stockholm

2016 Kronan, (The Crown)

Trägårdarna Hedgatan 55 i nordvästra Örebro, Sverige

Beskrivning av verket

Kronan hänger från taket. Det är en oskariansk kristallkrona tillverkad ca 1860 och kommer från Torups slott i Skåne. Kronan är stor 152 cm hög och 111cm i diameter, 8 ljusarmar. Väger ca 20kg.

Brunnen är armerad cement beklädd med kakel. 80cm hög, 2m i diameter. Utsidan är beklädd med keramik plattor från Katalonien i en gammeldags varmröd färg. Insidan är beklädd med glasmosaik från Italien. Den är i ett brilliant sprakande färgskimmer i röda toner.

I brunnen vilar en pump, Från pumpen går ett rör upp som slutar i ett munstycke, ett så kallat skummunstycke. Den är placerad i mitten under kronan, och kastar upp vatten ca 70 cm upp.

I taket sitter en målad skiva för att formulera rummet, Skivan är målad i samma färg som utsidan på brunnen.

Idébeskrivning

Jag har utgått från den fina plats den ska till Örebros nya hem för Vård och Omsorgsboende.

Vatten alltid är stimulerande och en ständig källa till glädje.Dessutom skänker det ro, och vila till sinnet. Brunnen är upphöjd till 80 cm, så att man kommer nära vattenytan som är på 60 cm om man skulle sitta i en rullstol t.ex.

Den kommer bli en naturlig träffpunkt.

Från brunnens mitt skjuter en vatten kaskad upp i en fin kristallkrona. Vatten dropparna följer kristallerna och faller ner i vattnet. Det ovanliga mötet är humoristiskt och vackert. Ger då ton till hela boendet Trädgårdarna.

Belysning
Runt cirkeln i taket är fyra spotlights utplacerade. De har olika värmegrad, gul-vitt för att lyfta fram färgerna i prismorna. I brunnen är två poolbelysningar placerade för att belysa kristallkronan underifrån.

Verkets hållbarhet och underhåll
Prismorna är sammanlänkade med mässingstråd som inte rostar och ramen är av förgylld mässing. Vattnet syresätts av pumpen och hälls därför fräscht. Men det kommer dunsta en del så man måste hålla vattennivån genom att fylla på med vatten kontinuerligt.