Swedish artist, lives and work in Stockholm

Nudge 1995
Knuff

Se hur det känns, Rooseum, Malmö, Sweden
Curator: Bo Nilsson

Aluminium, paraffin, trä, hjul (Aluminium, paraffin, wood, wheels)
Courtesy Meta Isæus-Berlin.