Swedish artist, lives and work in Stockholm

2016 Mörkersyn (Night Vision)

Bror Hjorts Hus, Uppsala, Sweden

Den stora glömskan, 2015,
oil on canvas, 180x354 cm,
Courtesy Meta Isæus-Berlin

Hon kom, hon gick, 2015,
oil on canvas, 85x85 cm,
Courtesy Meta Isæus-Berlin

Lång väntan, 2015,
oil on canvas, 85x85 cm,
Courtesy Meta Isæus-Berlin

Berget, 2015,
oil on canvas, 85x85 cm,
Courtesy Meta Isæus-Berlin

Hemligheten 2015,
Oil on canvas, 140x110 cm,
Courtesy Meta Isæus-Berlin

Hemkomsten 2015,
Oil on canvas, 140x110 cm,
Uppsala Kommun, Sverige

Återfödsel 2015,
Oil on canvas, 130x210 cm,
Courtesy Meta Isæus-Berlin