Swedish artist, lives and work in Stockholm

Night Vision 2016
Mörkersyn

Bror Hjorts Hus, Uppsala, Sweden

Hemkomsten 2015,
Oil on canvas, 140x110 cm,
Uppsala Kommun, Sverige

Den stora glömskan, 2015,
oil on canvas, 180x354 cm,
Courtesy Meta Isæus-Berlin

Hon kom, hon gick, 2015,
oil on canvas, 85x85 cm,
Courtesy Meta Isæus-Berlin

Berget, 2015,
oil on canvas, 85x85 cm,
Courtesy Meta Isæus-Berlin

Hemligheten 2015,
Oil on canvas, 140x110 cm,
Courtesy Meta Isæus-Berlin

Återfödsel 2015,
Oil on canvas, 130x210 cm,
Courtesy Meta Isæus-Berlin