Swedish artist, lives and work in Stockholm

Nattlogik Drömrummet 2019
Nocturnal Logic

Waldemarsudde, Sweden.

NATTLOGIK

Det började med den perspektivförskjutning du kan få om natten. Insikter, andra tankar om förut välkända mönster, sanningar som
kanske gör ont. Gamla minnen dyker upp som ristade i sten.
Man skakar av sig tankarna på morgonen och välkomnar dagens klara, nybadade ljus.

Men ibland i mörkret, vilandes, nyss drömmande, kan bilderna vara klarare, mer distinkta och sanningssägande än någon vaken bild.
Man får svar.
I daglogiken blir frågorna pompösa eller tvärtom, de glöms bort. I nattlogiken brinner de. I benådade ögonblick ger de svar på livets svåra frågor och allt blir lätt, man ser ett slags mönster.
Men perspektivförskjutningen kan kantra så att allt glider iväg och man behöver omedelbart somna om när man vaknar.

Ibland upplever jag nattlogiken som ett motstånd till daglogiken. Den behövs som ett sanitärt rum, för att få kraft.
I det skrubbar man av sig daglogiken likt ormen som ömsar skinn.

Utställningens tanke är att visualisera ett glapp som bygger på speglingar och förskjutningar i tillvaron, ett befriande egenrum men
också en passage.
En mental labyrint.

NOCTURNAL LOGIC

It began with the shift in perspective you can experience in the night. Insights, other ways of seeing familiar patterns, truths that might be painful. Old memories surface, as if carved in stone.
You shake off the thoughts in the morning and welcome the bright and pure light of day.

But sometimes when resting in the dark, and just having dreamt, those images can be clearer, more distinct and truer than any waking image.
You are answered.
With day logic, the questions become pompous or, alternatively, are forgotten. With nocturnal logic, they blaze. In blessed moments they answer
the difficult questions in life and everything becomes easy, you discern a pattern.
But the shift in perspective can capsize, and cause everything to slip away and create a need for going back to sleep immediately on waking.

Sometimes, I think of nocturnal logic as a resistor to day logic. We need it, like a sanitary room, to gather strength.
In there, we scrub off day logic, like a snake shedding its skin.

The purpose of the exhibition is to attempt to visualise a gap consisting of reflections and shifts in reality, a liberating space of one’s own, but also a passageway.
A mental labyrinth.

Venus spegel 2019
Oil on canvas
280x320 cm

Venus spegel, Dröm 2019
Oil on canvas
280x320 cm

Återberättelsen om Nattduksbordet 2019
Oil on canvas
132x115 cm

Återberättelsen om Bordet 2019
Oil on canvas
132x115 cm

Struggles, 2019
Oil on canvas, 136x156 cm
Courtesy Meta Isæus-Berlin

Återspeglande personer just nu 2019
Oil on canvas
150x420 cm

Namn på samtliga i målningen (från vänster till höger): Elfin, Ebba Bjelkholm, Harry Daggfeldt, Dina Isæus-Berlin, Dan Berlin, Figaro, Valentine Isæus-Berlin, Leonard Isæus-Berlin, Albus, Karin Sidén, Leif Schölin, Jesper Lodén, Monica Nieckels

Återspeglande personer just nu 2019 (detalj)

Kom, 2019
Oil on canvas, 200x45 cm
Courtesy Meta Isæus-Berlin

Liv, 2019
Oil on canvas, 200x45 cm
Courtesy Meta Isæus-Berlin

Botanisten, 2019
Oil on canvas, 155x175 cm
Courtesy Meta Isæus-Berlin

Framtidsdrömmar, 2019
Oil on canvas, 136x156 cm
Courtesy Meta Isæus-Berlin

Eulers identitet, 2019
Oil on canvas, 136x156 cm
Courtesy Meta Isæus-Berlin