Swedish artist, lives and work in Stockholm

Dreams & Illusions

Alma Löv Museum of Unexp. Art

I tomrummet söker man svar i myten,
och funderar på reinkarnation, andar och spöken.
Men när verkligheten hugger till blåser allting bort
och man ser bara kritdamm på väggen.
Då gäller det att erövra dikten igen
så anden nyfiket hör på när Eurydike lämnas i Hades och får liv.
En vågrörelse.

The Seeker 2021
Olja på duk
75 x 75 cm

Orfeus och Eurydike i Hades 2022
Olja på duk
152 x 278 cm

Eurydike i Dödsriket 2022
Olja på duk
274 x 235 cm