Swedish artist, lives and work in Stockholm

As I See It 2023

CFHILL

Tempoväxlingar,
när jag ser tillbaka så inser jag att minnet brukas som ett kalejdoskop i tid.
Många händelser sammansmälter och förenklas till en enda situation.
I slowmotion ser jag samtalen slingra sig i oändligheten
medan livet skiftar i födslar, ålderdom, planer och stora projekt.
Scenbyten sker och passerar sekundsnabbt, likt skärvor
medan den inre dialogen pågår med personer som kanske varit döda i årtionden,
det är så jag ser det.

Temporal shifts,
when I look back, I realise that memory is utilised like a kaleidoscope in time.
Multiple events coalesce and are reduced to one single situation.
In slow motion, I see the conversations meander into eternity
while life shifts through birth, old age, plans, and grand projects.
Changes of scenery occur and go by within seconds, like shards
while the inner dialogue goes on with people that may have been dead for decades,
as I see it.

Meta Isæus-Berlin

Nattsyn 2022
Oil on canvas
156 x 132 cm

Jag gör vad som helst för dig 2022
Oil on canvas
156 x 132 cm

Magikern 2022
Oil on canvas
90 x 85 cm

Väktaren 2022
Oil on canvas
90 x 85 cm

En vän 2022
Oil on canvas
45 x 45 cm

It’s in the Eye 2022
Oil on canvas
45 x 45 cm

The Outbreak 2022
Oil on canvas
180 x 180 cm

Svårt att somna 2022
Oil on canvas
45 x 45 cm

Värpa guldägg 2022
Oil on canvas
45 x 45 cm

Havsvindar 2022
Oil on canvas
90 x 85 cm

Fest med sig själv 2022
Oil on canvas
125 x 135 cm

Förklädd 2022
Oil on canvas
157 x 132 cm

Beatrice 2022
Oil on canvas
90 x 85 cm

När slöjan är tunn 2022
Oil on canvas
45 x 45 cm

I djupa tankar 2022
Oil on canvas
90 x 85 cm

Höstblomster 2022
Oil on canvas
65 x 53 cm

Höstblomster 3 2022
Oil on canvas
65 x 53 cm

Fyra porslinshundar, Sommar 2022
Oil on canvas
45 x 45 cm

Fyra porslinshundar, Höst 2022
Oil on canvas
45 x 45 cm

Fyra porslinshundar, Vinter 2022
Oil on canvas
45 x 45 cm

Fyra porslinshundar, Vår 2022
Oil on canvas
45 x 45 cm