Swedish artist, lives and work in Stockholm

The mating call and its aftershock 2011
Lockrop och dess efterskalv

Olle Nymans ateljé, Saltsjö-Duvnäs, Sverige

Lockrop och dess efterskalv

Utställningen handlar om den ton som aktiverar till handling.
Den som manar oss att agera.
Vad får oss att flytta hemifrån, eller drivet att lära oss gå?

Det kan finnas ett missnöje som får oss att agera, en frustration.
Eller också drömmar och dunkelt formulerade visioner,
kanske ett sirenrop.

Jag tänker inte våldsamt uppbrott, utan
stilla impulshandlingar, styrda av sådana elektriska underströmmar, en lockton kan ge.

Näcken på nära håll. Inte avväpnad och förlöjligad,
med kronan på sned. Utan lika sporrande som Odysséens sirener.

Systrarna går igenom nattens händelser.
I dansens glöd, längtan – den tonen, det lockropet!

Meta Isæus-Berlin

The mating call and its aftershock

This exhibition is about the tone that incites.
The one that demands action.
What urges us to leave home? Why do we learn how to walk?

We may be guided by disappointment, frustration.
Or else dreams and vaguely outlined visions, possible
the call of a siren.

I am not saying violently breaking-up,
Only a quiet impulse,
guided by electrical undertow of the inciting tone.

The Water Sprite at close view. Not disarmed and ridiculed,
with a tilted crown. But, rather, spurring as the sirens of Ulysses.

The sisters sum up the night’s events.
In the heat of dancing – the call, the inciting tone!

Meta Isæus-Berlin

Systrarna går igenom nattens händelser, 2011,
oil on canvas, 150 x 163 cm,
Courtesy Privat collection

Näcken på nära håll (The water spirit up close), 2011,
oil on canvas, 115 x 132 cm,
Courtesy Privat collection

Strömmar och underströmmar, 2011,
oil on canvas, 115 x 163 cm,
Courtesy Privat collection

Insikten kommer i drömmen, 2011,
oil on canvas, 175 x 210 cm,
Courtesy Meta Isæus-Berlin

La dance a la ville, 2011,
oil on canvas, 162 x 115 cm,
Courtesy Privat collection

La dance a la ville II, 2011,
oil on canvas, 180 x 90 cm,
Courtesy Privat collection

Månskenpolska (Moonlight tune), 2011,
oil on canvas, 105 x 115 cm,
Courtesy Privat collection

Lockrop (Mating-call), 2011,
oil on canvas, 90 x 180 cm,
Courtesy Meta Isæus-Berlin