Swedish artist, lives and work in Stockholm

Texts

Written by and about Meta IsÆus-Berlin

Catalog text and translations.

02/02/04
Svensk konst nu. - av Meta Isæus-Berlin
Read more
02/02/01
Förord. - av Marretta Jaunkkuri
Read more
02/02/01
UNDER HUDEN. - av Maria Yassa
Read more
12/05/98
ÄR DU MEDLEM? - av Timo Sundberg
Read more
26/04/96
Skapa verkligheten. - av Rosa Martinez
Read more
25/04/96
Meta Isaeus-Berlin. - av Erik van der Heeg
Read more
1 2