Swedish artist, lives and work in Stockholm

Texts

Written by and about Meta IsÆus-Berlin

Catalog text and translations.

02/02/06
The animated installations. - av Torsten Weimarck
Read more
02/02/06
FANTASIER MELLAN BRUD OCH TRÄD. - av Nina Weibull
Read more
02/02/04
Svensk konst nu. - av Meta Isæus-Berlin
Read more
12/03/01
SEDUCED BY STRANGENESS - av John Peter Nilsson
Read more
02/02/01
Förord. - av Marretta Jaunkkuri
Read more
02/02/01
Preface - av Marretta Jaunkkuri
Read more
02/02/01
UNDER HUDEN. - av Maria Yassa
Read more
02/02/01
UNDER THE SKIN - av Maria Yassa
Read more
29/01/99
Signs of life. - av Monica Nieckels
Read more
12/05/98
ÄR DU MEDLEM? - av Timo Sundberg
Read more
09/04/98
Spielt die Größe eine Rolle? - av Håkan Nilsson
Read more
19/03/98
Does size matter? - av Håkan Nilsson
Read more
1 2 3 4