Swedish artist, lives and work in Stockholm

Texts

Written by and about Meta IsÆus-Berlin

Catalog text and translations.

02/02/08
What the memory selects and the dream sees. - av Monica Nieckels
Read more
23/11/06
Visningsrummet - av MIKAEL ADSENIUS
Read more
14/11/06
From familiar to foreign and back. - av Niclas Östlind
Read more
22/07/06
Från det välbekanta till det främmande och tillbaka igen. - av Niclas Östlind
Read more
12/05/06
De animerade installationerna. - av Torsten Weimarck
Read more
02/02/06
The animated installations. - av Torsten Weimarck
Read more
02/02/06
FANTASIER MELLAN BRUD OCH TRÄD. - av Nina Weibull
Read more
02/02/04
Svensk konst nu. - av Meta Isæus-Berlin
Read more
12/03/01
SEDUCED BY STRANGENESS - av John Peter Nilsson
Read more
02/02/01
Förord. - av Marretta Jaunkkuri
Read more
02/02/01
Preface - av Marretta Jaunkkuri
Read more
02/02/01
UNDER HUDEN. - av Maria Yassa
Read more
1 2 3