Swedish artist, lives and work in Stockholm

Meta Isaeus-Berlin

Written by: Erik van der Heeg

Född 1963 i Stockholm
Bosatt i Stockholm 


Utbildning
Konstskolan, Stockholm 1980-81
Pernby målarskola, Stockholm 1981-88
Konstfack, Stockholm 1984-86
Konsthögskolan, Stockholm 1986-93

Separatutställningar i urval
Galleri Mors Mössa, Göteborg 1995
Andréhn-Schiptjenko, Stockholm 1996 

Grupputställnignar i urval Sveagalleriet, Stockholm 1989
Plåtstaden Lugnet, Moderna Museet, Stockholm 1992
Konsthögskolans 5-årselever, Waldemarsudde, Stockholm 1993
Åtta avgångselever, Heland-Wetterling Gallery, Stockholm 1993
Invasion, Millesgården, Lidingö 1993
90-talets inköp, Moderna Museet, Stockholm 1993
Presens, Galleri S:t Olof, Norrköping 1993
Det dubbla arvet, Hallwylska museet, Stockholm 1994
Hello, Andréhn-Schiptjenko, Stockholm 1995
Africus, Johannesburg Biennale, Sydafrika 1995
La Hora del Node, Centro Culturel del Conde Duque, Madrid, Spanien 1995 (Museo Diocesano, Pia Almoina, Barcelona, Spanien 1995)
Från gelé till granit, Trädgårdsföreningen, Göteborg 1995

Se hur det känns, Rooseum, Malmö 1996
Container 96 – Art Across Oceans, Köpenhamn, Danmark 1996
She/ter, Wolfslaar, Breda, Holland 1996 


Övrigt
Strange, film inköpt av Sveriges Television 1993 

Representerad Moderna Museet, Stockholm
Museet för Nutidskonst, Helsingfors, Finland 

Bibliografi i urval Africus, katalog, Johannesburg
Biennale, Sydafrika 1995
Ahlström, Crispin, Konsten på grönbete, Göteborgsposten 13 maj 1995
Allerholm, Milou, Var finns TV-bilderna?, Nöjesguiden april 1994
Andén-Papadoulos, Kari, Smygtitt på den nya svenska konsten, Dagens Nyheter 30 april 1993
Birnbaum, Daniel, Flour power, Dagens Nyheter 3 mars 1996
Bojs, Karin, Svenska konstnärers bästa elva, Dagens Nyheter 2 juli 1994
Boman, Magdalena, KKH på MM, Mama nr 2, 1992
Container 96 — Art Across Oceans, katalog, Köpenhamn 1996
Det dubbla arvet, katalog, Hallwylska museet, 1994
Echánove, P, El Arte que vino del Fnío, ABC de las artes, Madrid, 17 mars 1995 


Ericsson, Lars O, Fräschare än på länge, Dagens Nyheter 26 juli 1993
Filmens dag, katalog, Filmhuset, 1990 

From, Lena, Sparka gärna på konsten, Göteborgsposten 20 maj 1995 

Grundström, Elisabeth, Kletig konst reser till Sydafrika, Dagens Nyheter 18 februari 1995
Herrmanns, Ralph, Kvinnornas konstvår, Dagens Industri 21 maj 1993
Invasion, katalog, Millesgården, 1993 

Kempe, Jessica, Förmänskligade hus, Dagens Nyheter 13 januari 1995
Kempe, Jessica, Palatset har fått nytt styre, Dagens Nyheter 2 april 1994 


Konsthögskolan, katalog, Moderna Museets bio, 1992
Konsthögskolans elevutställning, katalog, Konstakademin, 1993
Kyander, Pontus, Lovande början under orosmolnen, Hufvudstadsbladet, Helsingfors 31 mars 1995
Kyander, Pontus, Afrikansk dialog och jakt efter identitet, Sydsvenska Dagbladet 24 april 1995
Kyander, Pontus, Se och känn, Sydsvenska Dagbladet 21 januari 1996
La Hora del Norte, katalog, Centro Culturel del Conde Duque, Madrid 1995 (Museo Diocesano, Pia Almoina, Barcelona 1995)
Larsen, Lars Bang, See what it feels like, Siksi, nr 2, 1996

Martinez, Rosa, La Hora del Notre llega a Barcelona, Barcelona 30 juni 1995
Palmring, Christina, Vardagen omstöpt i nya former, 3 x Meta Isæus-Berlin, Göteborgsposten 13 juni 1995
Poellinger, Clernens, Måleri i tiden på Waldermarsudde, Svenska Dagbladet 8 april 1993
Rubin, Birgitta, och Nordenankar, Agneta, Livgivande mångfald på Akademin, Dagens Nyheter 2 juni 1990
Se hur det känns, katalog, Rooseum 1996
Shelter, katalog, Wolfslaar, Breda, Holland 1996
Skulptur från granit till gelé, 
katalog, Trädgårdsföreningen, Göteborg 1995
Svensson, Ewa, Containerkonst på kaj i Köpenhamn, Dagens Nyheter 3 maj 1996
Thorngren, Susanne, Ungt och djärvt hos Milles, Lidingöposten 1 september 1993
Vermcrantz, Monica, Polstjärnan möter solen, Svenska Dagbladet 16 mars 1995
Wall, Åsa, Friskt brittiskt inslag på Konstmässan, Svenska Dagbladet 6 mars 1996,
Wall, Åsa, Konstelever söker andlighet, Svenska Dagbladet 26 maj 1992
Åtta, katalog, Heland-Wetterling Gallery, 1998 Terribilis hic locus est, “denna plats är hemsk”, 
Denna besynnerliga och överraskande upplysning 

kan man läsa ovanför ingången till vissa medeltida 
kyrkor i den del av Frankrike som drabbades av 

Albigenserkorstågen, Den aningslöse turisten 
som närmat sig kyrkan för att den verkar så trevlig 
och inbjudande och pittoresk riskerar att drabbas 
av en omskakande insikt om sin egen dödlighet 
när han väl dammat av sitt skollatin och tolkat 
inskriptionen. Kyrkan och platsen kommer aldrig 
mer att bli sig lik igen. Det är Döden som gör sig 
påmind mitt i paradiset: “också i Arkadien finns jag’. 

Det enda vi därefter kan hoppas på är ett vagt 
formulerat löfte om nåd. 
När man konfronteras med Meta Isæus-BerIins 
verk på Moderna Museet kan man mycket väl 
drabbas av en liknande erfarenhet. Hennes verk 
tycks inledningsvis utstråla ett slags kontemplativ 
frid. En säng står rakt ut från väggen och en 
stol står vänd mot den. En stol att lägga kläder 
på eller kanske en bok; en stol där någon kan 
sitta och vaka över den som ligger eller kanske 
läsa högt för henne, Arrangemanget tycks 
spartanskt på ett opretentiöst sätt. Sängen är 
av en äldre modell som knappast säljs idag, 
Bäddningen är av den klassiska typ som 
försvann med påslakanen, där lakanet prydligt 
vikts ned över täcket. Det finns en skönhet över 
arrangemanget som inte härrör från de medverkande komponenterna som sådana, utan från 
det sätt på vilket utrymmet mellan elementen har 
utnyttjats. Det påminner lite grann om de japanska principerna för möblering, Mu, eller hur man placerar 
ut möblerna i traditionella kalvinistiska hem i 
Nederländerna, där allt skall vara gewon — vanligt, 
Enkelt. Man möblerar inte sitt hem genom att 
ställa in en massa möbler, utan genom att låta ett 
fåtal komponenter påverka utrymmet mellan dem, 
vilket man tydligt kan se i Vermeers eller Pieter 
de Hoochs interiörer från Delft. 
Men detta första intryck bryts snart. Terribilis hic 
locus est. Det är något som inte stämmer, Sängen 
är fylld med vatten. Men på något mystiskt vis 
tycks vattnet inte påverka lakanen, kudden eller 
täcket, De tycks skilda från varandra som av en 
osynlig barriär, eller som om de vore sinsemellan 
oförenliga som olja och vatten. Stolens rygg är 
täckt av en till hälften ogenomskinlig massa, en 
hinna som å ena sidan tycks organisk som en hud 
och å andra sidan verkar helt artificiell. Betraktaren 
drabbas av en känsla av äckel eller vämjelse. 
Scenen verkar hämtad från ett ytterst bisarrt eller 
perverterat institutionellt sammanhang. Det finns 
en surrealistisk kvalitet hos verket, som om en till 
hälften bortträngd mardröm plötsligt materialiserats 
framför betraktarens Ögon. Som om man befann 
sig på ett dårhus som självt blivit vansinnigt, 
Denna dubbla kvalitet är något ofta återkommande i Meta Isæus-BerIins arbeten, Hennes 

konst antyder i ett initialskede något inbjudande, 
vackert, vädjande, ja till och med sött. Men mot detta står en repellerande kvalitet – något äckligt, 
kusligt, frånstötande. Detta skapas ofta genom att hon använder sig av instabila material – 
material som befinner sig i ett övergångstillstånd, 

som förändras, och i bland till och med bryts 
ned framför betraktarens ögon. Isæus-Berlin har 
tidigare skapat verk av gelé, is, vatten, deg… 
Attraktion och repellering är här inte något som 

uppstår på den innehållsliga nivån, genom att hon 
använder sig av tydliga narrativa eller symboliska 
komponenter, utan de uppstår helt och hållet via 
materialets taktila och visuella egenskaper, 
Här på Moderna Museet arbetar Meta Isæus-Berlin med en helt ny typ av avslutadhet. Verket 
står i skarp kontrast till det hon visade på sin 
senaste utställning hos Andréhn-Schiptjenko — 
en utställning som präglades av en maximal 
uttömning eller uttorkning av såväl formella som 
innehållsmässiga element, och vars strategi 
närmast kan beskrivas som ett slags systemati- 

serad ödeläggelse. Markerar hennes verk på 
Museet ett nytt steg i Meta Isæus-BerIin konst? 
Kanske, men man kan aldrig vara riktigt säker. Om 
det finns något som präglar hennes konstnärliga 

verksamhet så är det en ständig och rastlös 
öppenhet mot olika genrer, olika material och 
mot olika framställningssätt. Det är som om hon 
vägrade att låta sig infångas i några bestämda 
kategorier, som om hon upphöjt bristen på 
precision till en högsta princip. Det enda man kan 
vara viss om är att hon även fortsättningsvis 
kommer att behaga, likaväl som oroa med sin 
konst; och visa att det i varje lustgård döljs något 
fasansfullt; och att varje plats, hur intagande den 
än tycks vara, är hemsk. 


Erik van der Heeg