Swedish artist, lives and work in Stockholm

Meta Isæus-Berlin – Avesta Art 2015

Written by: Karin Perers

I mörkret vid masugn och kärva, tjärade träluckor studsar ljuset oväntat mot blank svärta. Den glänsande svarta kapseln pockar på uppmärksamhet. Utan att kunna värja oss, ställs vi inför något djupt personligt – en sekretär i ett hem, där vi oförskyllt stiger in.

– Det privata har blivit så transparent. Förtroliga ord i telefonsamtal mellan två människor sägs högljutt och blir tillgängliga för alla på bussen. Enorma glasade fasader gör hemmen till skyltfönster och till och med badrum får genomsiktliga väggar. Tevekanaler inbjuder oss att tala ut i bottenlösa bekännelseprogram. Vad händer med oss som människor när allt det privata omedelbart blir publikt?

Meta Isæus-Berlins verk väcker frågor om människans integritet och värdighet. Sediment av minnen/vulkanisk energi, förseglad med både installation och målning är skapade specifikt för hyttans rum. På vandringen i industrihistoriska spår tränger de sig på – vare sig vi vill se dem eller inte.

– Om människan behåller berättelsen om sig själv i sig själv en tid, finns utrymme att reflektera. Minnen och händelser får mogna. Det blir ett eget val vad som ska berättas – och hur. Allt är inte och kan inte vara intressant för andra. Att lagra sina erfarenheter, värdera och sovra är sätt att med självaktning förvalta sitt liv.

Många av Avesta Arts tidiga besökare talar ännu om Meta Isæus-Berlins omskakande verk 1997: “Should I stay or should I go?” (Ska jag stanna eller ska jag gå?). Halva våningsplanet där Björn Lövins Galleri nu är beläget, var en installation med ett sönderbränt rum med två sängar, stolar och bord. Trots förödelsen fanns där ömsint omsorg – sängarna var bäddade med bländvita lakan och i akvariet på byrån sam friska fiskar. På samma plats visas nu hennes verk Smygkuvning – ett bord, dukat för två, där det underförstådda förtrycket för en gångs skull synligt dunkar på.

– Smygkuvning finns i mångas liv. Av rädsla för att en annan människa ska bli arg eller rynka på näsan, avstår vi från att göra eller säga sådant som vi vet stör. Vi tar hänsyn. Vi låter bli att hävda vår rätt. Vi finner oss i en maktordning.

Meta Isæus-Berlins konst handlar om livets vardag, om kampen att vara människa, fullväxt och hel. Sediment av minnen/vulkanisk energi, förseglad är ett verk med många lager, också bokstavligt. Sekretären är asfalterad och därmed förseglad som den trotsigt vill bevara den personliga integriteten. Målningen repeterar, påminner. För första gången någonsin tillför konstnären också en textil. Med tydliga tecken blir den en berättarröst som kommenterar, ja, nästan basunerar att vi människor – om vi vill – har tillgång till både lås och nyckel.

Sediment av minnen/vulkanisk energi, förseglad tydliggör, på ett mer allmängiltigt plan, tillvarons kontraster. Det svarta mot det vita. Den intima scenen mot den storskaliga, historiska inramningen.

Meta Isæus-Berlin är född 1963 i Stockholm, bosatt och verksam där. Hon är utbildad vid Konsthögskolan i Stockholm. 1997 deltog hon i både Avesta Art och Venedigbiennalen. Hon är representerad i många museisamlingar och har ställt ut runt om i Europa, i USA och i Hong Kong.