Meta Isæus-Berlin – Nattlogik

5 oktober 2019 – 16 februari 2020

En tematiskt spännande och vacker utställning med måleri och installationskonst om den perspektivförskjutning som du kan få om natten – insikter, andra tankar om förut välkända mönster och sanningar som kanske gör ont. Gamla minnen dyker upp som ristat i mörkret. Man skakar av sig tankarna på morgonen och välkomnar dagens klara, nybadade ljus.
Text från Waldemarsudde.

”Ibland upplever jag nattlogiken som ett motstånd till daglogiken.
Den behövs som ett sanitärt rum, för att få kraft.
Och skrubbar av sig daglogiken, likt ormen som ömsar skinn.”
Meta Isæus-Berlin

I Waldemarsuddes stora ateljé kommer installationsverket Den Arkadiska Spegeln att visas, där Isæus-Berlin söker gestalta den plats där frid och ro råder, en plats man bör förlägga inom sig för att kunna nå.

”Jag använder mig av tecknen för livet, bordet, sängen, lampan osv och hänger dem från taket i ateljén och skapar en imaginär horisontlinje. Det finns också en tidslucka mellan att erfara och att återberätta, själva lagringsprocessen. Vad händer där? Historien om våra liv är på sätt och vis våra liv. När jag nu ser tillbaka för att återberätta om utställningen så börjar den med den tysta horisontlinje jag såg framför mig i Waldemarsuddes stora ateljé.” säger konstnären Meta Isæus-Berlin.

Ta reda på mer om utställningen här.