Meta Isæus-Berlin är en av Sveriges mest välrenommerade samtida konstnärer och i höst är hon dubbelt aktuell med boken Tidskapslar och utställningen Nattlogik på Waldemarsudde. I den nya boken skriver hon med egna ord om sina installationer och vi får möjlighet att höra den unika berättelsen bakom varje verk.

I sina installationer som visats världen över ställer Meta Isæus-Berlin de stora existentiella frågorna. Hon talar om minnet, sömnen, sexualitet, vad minns vi av vårt liv i dödsögonblicket och överlevnadsrecept.

Min vision var att skriva en personlig faktabok, där man får läsa det som faller bort eller glöms när verket väl är färdigt:

Hur börjar processen? Vilka är de bakomliggande tankarna? Hur byggs verket upp? Hur tas det emot av besökaren?

Och vad händer med installationen när utställningen är slut? Det är frågor som jag själv vill läsa om.”

De ringlande berättelserna försöker finna svaren på var idén kommer ifrån men också beskrivningar av hur installationerna faktiskt är gjorda fysiskt. Varje installation är beskriven utifrån frågor som får svar. Hur är den gjord? och Vad hände sedan? Varför behövdes 400 kilo trolldeg till att fylla ett rum och hur förvandlas lövtunna underkläder till brons? Svaren är överraskande och tankeväckande och de berättas med mycket humor.

I boken samlas bildmaterial från 30 års verksamhet. Här finns också ett samtal mellan fil. dr. Niclas Östlind och Meta Isæus-Berlin, där de diskuterar återkommande teman i Isæus-Berlins konstnärskap såsom vatten, sängarna, de itusågade möblerna, vad betyder de? Tidskapslar avslutas med tidiga verk åren 1992 till 1996.

Boken Tidskapslar utkommer den 1 okt, i anslutning till öppningen av Meta Isæus-Berlins utställning Nattlogik på Prins Eugens Waldemarsudde i Stockholm (5 oktober 2019 – 16 februari 2020)

Mer om boken Tidskapslar samt pressbilder och bokomslag finns att ladda ned på www.bonnierfakta.se