Samtal om tillståndet mellan sömn och vakenhet med konstnären Meta Isæus-Berlin och idéhistorikern Per Johansson på Prins Eugens Waldemarsudde. Samtalet skedde  i samband med Meta Isæus-Berlins nya bok Tidskapslar och utställningen Nattlogik.

Samtal om dröm, medvetenhet och kreativitet på Prins Eugens Waldemarsudde: Del 1

Samtal om dröm, medvetenhet och kreativitet på Prins Eugens Waldemarsudde: Del 2

Samtal om dröm, medvetenhet och kreativitet på Prins Eugens Waldemarsudde: Del 3