Meta Isæus-Berlin medverkar i grupputställningen DOG på Company Gallery i New York med konstverket Ett Slags Paradis, 2013. Utställningen är öppen Jun 4 – Jul 10, 2021. Länk Company Gallery.