Meta Isæus-Berlin är talare på föredraget TRANSFORMING THE OUTSIDE FROM THE INSIDE – Can We Really Save the Planet with Art, Imagination and Inner Development? under the World Academic Forum på Handelshögskolan i Stockholm.

Mer information finns här.