Swedish artist, lives and work in Stockholm

Rening, 2018 Lund Tingsrätt, Brons

 

 

Rening, 2018

En fontän utanför Lunds Tingsrätt, i uppdrag av Statens konstråd