Swedish artist, lives and work in Stockholm

BORDET och ORDET
Bordet – en sinnebild för reformationen!

Tänk dig att du går av tåget i Uppsala, på håll ser du de bägge kyrktornen. Du går närmare och den monumentala byggnaden tornar upp sig framför dig. Du stannar och insuper alla vackra detaljer på Uppsala Domkyrka, följer ornamenAk och fönsterglas med ögonen. Framför Domkyrkan står ett tomt bord omgärdat med stolar i lätt oordning. Man går fram och sätter sig på en av de varma stolarna och då
sker ett möte. För under bordet vidgar sig ett rum, ett rum fullt med böcker och spår av aktivitet. Papper ligger på mattan. Ett barn som försökt lära sig att stava har lämnat små och stora bokstäver efter sig på papper och i uppslagna anteckningsböcker. En halvdrucken kaffekopp skvallrar att någon sutit och läst där och sedan gått. Efter ett tag ser man hålet i mattan. Där uppdagas ytterligare ett rum. Riktigt gamla skrifter vilar där, dammiga av ålder. Reformation betyder att återställa något All sitt ursprung. Samt att omforma något All framtiden. Det vill säga här måste Aden gestaltas och betonas. Skala bort allt oväsentligt och borra sig tillbaka till kärnan, skrifterna, ordet och där, med samma blick se nuet virvla vid ytan. Ett starkt och närvarande nu, som reformationen betonar.

När ögonen också följer bokAtlarna av olika sorter klassiker, barnböcker, samAd, någon deckare öppnas det en inre dialog och det är väldigt enkelt att påbörja ett spontant samtal, över vad man ser och varför. För det är ju i samtalet som ett monument levandegörs och hålls levande. Då stolarna är varma och bordet en invand och naturlig samtalsplats, kan man sitta där en stund. Samtalet är kanske påbörjat innan man går in i Domkyrkan. Där inne kan man se ett slags formrim mellan kryptorna och det undre rummet utanför. Stolarna runt bordet är placerade så rullstolsbundna ser och barn kan lägga sig på marken och Atta ner eller sätta sig på stolarna. Med Ateln Bordet och Ordet tänker jag yttre och inre rum. Bordet är det yttre rummet, i verkligheten, de människor vi
möter och samtalar med. Där kristendomen lever genom kärleken All sin nästa. Ordet är det inre rummet där tron lever.

Föreslår att det i bordet ska det stå.
Jag är vägen….
Vänligen
Meta Isæus-Berlin

Öppna pdf för att ta del av mer information om Ordet och Bordet